Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Поште Српске повећале приход за 4.800.000 КМ

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске ад Бања Лука је упркос отежавајућим околностима у текућој пословној години постигло раст прихода од 4.816.902 КМ и остварило укупан нето резултат пословања у износу од 1.064.417 КМ.  

Поште Српске а.д. Бања Лука, као друштвено одговорна компанија, током претходног периода, у околностима изазваним пандемијом вируса SARS CoV-2 настојале су одржати функционисање поштанског система, без застоја у раду, у свим насељеним мјестима у Републици Српској.

Околности изазване пандемијом  су створиле негативне трендове у пословању глобалне привреде, па тако и у Поштама Српске. Управа предузећа је крајем 2020. године предузела је низ мјера за стабилизацију што је у коначници резултирало позитивним пословним резултатом оствареним у првом полугодишту текуће 2021. године.

Поште Српске а.д. Бања Лука, у првом полугодишту 2021. године,  оствариле су укупне приходе у износу од  36.883.745 КМ, као и остале добитке периода у износу од 206.108 КМ. Укупни приходи су већи за 15% или за 4.875.331 KM у односу на остварене приходе у периоду  I – VI 2020., односно за 19% или за 5.961.363 КМ веће у односу на исти период у 2019. години.

Повећањем обима пословних активности, настала је потреба за повећањем оперативних  капацитета, због чега је током протеклог периода извршено обнављање дијела транспортних средстава и ангажовање додатних извршилаца, у дијелу који се односи на технолошке процесе рада у Предузећу.

Пословни приходи су већи за 15% или за 4.816.902 КМ, остали приходи за 109% или за 181.670 КМ, док су финансијски приходи у посматраном периоду такође забиљежили раст у односу на исти период прошле године 31% или за 22.845 КМ. 

Управа Предузећа ће заједно са свим запосленим радницима наставити са започетим процесима, уз континуиран рад на побољшању квалитета услуга, ширењу капацитета и лепезе услуга.

Намјера Предузећа је да након санирања посљедица насталих током протеклог периода, обнови и прошири поштанске капацитете, настави активности на даљњем побољшању квалитета услуга и задржи положај незаобилазног привредног субјекта у домену пословних активности поштанског саобраћаја, финансијских и осталих услуга које пружа.

Иди на врх
X
CIR