Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Поште Српске а.д. сертификоване по стандарду ISO 27001:2013

Поште Српске а.д. Бања Лука, један од водећих поштанских оператера у Босни и Херцеговини, примиле су сертификацију према престижном међународном стандарду ISO 27001:2013 за систем управљања сигурношћу информација.

ISO 27001:2013 је међународни стандард који дефинише захтјеве за успостављање, примјену, одржавање и побољшавање система управљања сигурношћу информација. Такође, обухвата захтјеве за идентификацију, анализу, вредновање ризика по сигурност информација као и примјену сигурносних мјера како би се ризицима ефективно управљало.

Директор Миладин Радовић је приликом уручења сертификата нагласио да увођењем овог стандарда у пословање Поште Српске повећавају ниво сигурности информационог система, осигуравају усклађеност са законским и регулаторним захтјевима и повећавају ниво свијести запослених о значају сигурности информација. Посебан циљ примјене овог стандарда јесте очување и унапријеђење повјерења корисника наших услуга.

Додјелом сертификата за стандард ISO 27001:2013 формално је потврђена посвећеност Пошта Српске томе да континуирано проводи, прати, преиспитује и унапријеђује мјере за очување повјерљивости, интегритета и доступности информација којима се у Предузећу располаже.

 „У наредном периоду, закључно са крајем 2025. године, очекује нас додатно усклађивање са новом верзијом овог стандарда ИСО 27001:2022. Наведене активности ће самостално, властитим снагама и без додатних трошкова, реализовати наш ISMS тим захваљујући едукацији и искуству стеченом у протеклом периоду“ – рекао је директор Радовић.

„Усклађивање са захтјевима овог стандарда трајало је двије године и те активности су проведене од стране ISMS тима Пошта Српске и консултантске компаније. Резултат напорног, посвећеног и професионалног рада на испуњавању захтјева стандарда потврђен је кроз успјешну екстерну сертификациону провјеру од стране сертификацијоне куће ,,DQS BH – BH cert’’ из Сарајева, која је завршена 08.06.2023. године и након чега је услиједила додјела сертификата. На овај начин Предузеће се сврстало у ред ријетких предузећа у Босни и Херцеговини, посебно у ред ријетких поштанских оператера у региону који су сертификовани према овом стандарду“ – рекао је Огњен Драгојевић, руководилац Службе за информациону безбједност у Поштама Српске.

Поште Српске су од 2021. године сертификоване и по међународном стандарду за управљање квалитетом ISO 9001:2015, тако да је ISO 27001:2013 други менаџмент стандард који се уводи у пословање. Овим је показана опредијељеност руководства Предузећа сталном улагању у унапријеђење квалитета услуга, стварајући тиме додатне вриједности и гаранцију корисницима и пословним партнерима да су сигурност, захтјеви и очекивања корисника приоиритет пословања. У том контексту, увођење и усклађивање са захтјевима стандарда ISO 27001:2013 представља важан корак у настојањима да се кроз придржавање највиших стандарда заштите података, корисницима пружи врхунска и сигурна услуга.

 

Иди на врх
X
CIR