Правилник о мјерама и поступању у кризној ситуацији појаве вируса корона (пречишћени текст)

На основу члана 50. став 1. Тачка в) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (пречишћени текст), члана 55. став 1. и став 2. Колективног Уговора Предузећа, те члана 16. Пословника о раду Управе Предузећа (телефонско одлучивање), Управа Предузећа дана 03.06.2020. године, доноси: ПРАВИЛНИК О МЈЕРАМА И ПОСТУПАЊУ У КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ ПОЈАВЕ ВИРУСА КОРОНА

Иди на врх
X
CIR
ENG CIR