Пси

Назив издања: Пси  
Датум издања: 27.10.2022.
Аутор: Тања Курузовић
Врста издања: редовно
Техника штампања: вишебојни офсет
Шалтерски табак: 50
Папир: муфлеп 100г
Штампарија: Блицдрук, Сарајево

 

Мотив: пас Чарли  
Каталошки број: 885
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,10 КМ

Тираж: 300 000

 

Мотив: пас Реа  
Каталошки број: 886
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,20 КМ

Тираж: 300 000

 

Мотив: пас Лара  
Каталошки број: 887
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,60 КМ

Тираж: 100 000

 

Мотив: пас Негра  
Каталошки број: 888
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 1,00 КМ

Тираж: 50 000

 

Мотив: пас Рекс  
Каталошки број: 889
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 1,10 КМ

Тираж: 300 000

 

Мотив: пас Маки 
Каталошки број: 890
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 2,00 КМ

Тираж: 50 000

 

Мотив: пас Медо  
Каталошки број: 891
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 3,30 КМ

Тираж: 100 000

 

Мотив: пас Флок  
Каталошки број: 892
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 7,00 КМ

Тираж: 50 000

 

Мотив: пас Кинг  
Каталошки број: 893
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 10,00 КМ

Тираж: 10 000 

Иди на врх
X
CIR