Инсекти 2020

Назив издања: Инсекти
Датум издања: 23.09.2020.
Аутор: Тања Курузовић
Врста издања: редовно
Техника штампања: вишебојни офсет
Шалтерски табак: 50
Папир: муфлеп 100г
Штампарија: Блицдрук, Сарајево

 

Мотив: златоока
Каталошки број: 829
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,90 КМ

Тираж: 600.000

Мотив: ухолажа
Каталошки број: 830
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,20 КМ

Тираж: 100.000

Мотив: пчела
Каталошки број: 831
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 5,00 КМ

Тираж: 100.000

Мотив: голупка
Каталошки број: 832
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 2,50 КМ

Тираж: 100.000

Мотив: бумбар
Каталошки број: 833
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,10 КМ

Тираж: 100.000

Мотив: богомољка
Каталошки број: 834
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 1,10 КМ

Тираж: 100.000

Иди на врх
X
CIR