Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Флора 2020

Назив издања: Флора
Датум издања: 15.09.2020.
Аутор: Божидар Дошеновић
Врста издања: пригодно
Техника штампања: вишебојни офсет
Шалтерски табак: 4х2 
Папир: муфлеп 100г
Штампарија: Блицдрук, Сарајево

ТАБАК   ЖИГ

Мотив: гладиола
Каталошки број: 845
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,90 КМ

Тираж: 15.000

Мотив: дивљи тулипан
Каталошки број: 846
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 0,90 КМ

Тираж: 15.000

Мотив: чапљан
Каталошки број: 847
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 1,80 КМ

Тираж: 15.000

Мотив: планинска коцкавица
Каталошки број: 848
Зупчање: 13 3/4
Номинална вриједност: 1,80 КМ

Тираж: 15.000

За ово издање Флоре одабране су четири врсте које се налазе на  Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске. Република Српска по први пут доноси једну овакву Уредбу чије се објављивање очекује сваког дана. Усусрет поменутом документу одабрали смо изузетно декоративним врсте које су угрожене, између осталог, баш због своје љепоте.

Планинска коцкавица (Fritillaria montana Hoppe ex W.D.J.Koch) је вишегодишња биљка из породице љиљана. Има малу бијелу, округласту луковицу. Стабљика је је усправна висока од 25 до 30 цм, у доњем дијелу без листова. Листови су малобројни, узани, дугачки од 3 до 6 цм. Цвјетови су појединачни, звонасти и висе. Углавном расте на затрављеним површинама у брдско планинском и субалпијском региону.

Насељава Јужну Европу, а код нас се наводи на малом броју локалитета.

Ово је једна од врста које су обухваћене Бернском конвенцијом о очувању европских дивљих врста флоре и фауне. Врста се налази  у категорији строго заштићених врста на Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске.

Чапљан (Asphodelusalbus Mill.) је вишегодишња биљка из породице Чепљезовки. Посједује дебео ризом. Корјенови су развијени у свежњима. Стабљика је висока од 50 до 120 цм, без листова. Листови су приземни, узани дугачки и преко 60 цм, у основи проширени,  док се завршавају шиљком. На врху стабљике је гроздаста неразграната цваст са многобројним бијелим цвјетовима.

Поред тога што је декоративна, ова врста, односно њен ризом, користи се у исхрани.

Врста настањује брдске, планинске и субалпијске ливаде и пашњаке. Распрострањена је углавном у Јужној и јужном дијелу Средње Европе. Код нас је позната са већег броја планина у горском појасу.

Заштићена је у Хрватској, а код нас се налази у категорији заштићених врста на  Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске.

 

Аутор: мр Божидар Дошеновић

Сарадња: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Сара Поткоњак, дипл. Биолог

Издавач: Поште Српске а.д. Бања Лука

За ово издање Флоре одабране су четири врсте које се налазе на  Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске. Република Српска по први пут доноси једну овакву Уредбу чије се објављивање очекује сваког дана. Усусрет поменутом документу одабрали смо изузетно декоративним врсте које су угрожене, између осталог, баш због своје љепоте.

Илирска гладиола  (Gladiolus illyricus Koch.) је вишегодишња зељаста биљка из породице ириса (Iridaceae). Посједује танку стабљику од 20 до 50 цм високу и 2 до 3 прилично узана листа. Под земљом се налази кртоласта луковица која може бити мало спљоштена или крушкасто издужена. На врху стабла се налази растресита цваст која се састоји од 3-10 цвјетова. Плод је чаура са три ребра, а сјемена су крилата.

Илирска гладиола настањује камениту подлогу по ливадама, шибљацима или проријеђеним шумама. Налазимо је на надморској висини изнад 100 м.

Распрострањена је у Средњој и Јужној Европи, Малој Азији и Кавказу.

У Босни и Херцеговини је забиљежена на десетак локалитета. У Xрватској је строго заштићена врста. У Републици Српској се налази у категорији заштићених на Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске.

Дивљи тулипан (Tulipasylvestris L. ) је вишегодишња зељаста биљка из породице љиљана. Посједује луковицу, са бројним малим луковицама, из које расту 3 пљосната листа широка до 2 цм. Цвјетови су крупни, у почетку усправни, а касније погнути, дугачки око 5 цм, жути, незнатно мирисни.

Тулипан настањује планинске шуме и камењаре. Цвјета у прољеће, прекрасним жутим цвјетовима.

Овај тулипан је евроазијска и сјеверноафричка врста. Због изузетне декоративности овај тулипан је натурализован у неким дијеловима Америке и Сјеверне Европе.

У флори БиХ забиљежен је на свега два локалитета. Ова врста заштићена је у Хрватској и Црној Гори, а код нас се налази у категорији строго заштићених врста на Приједлогу уредбе о строго заштићеним и заштићеним врстама Републике Српске.

Аутор: мр Божидар Дошеновић

Сарадња: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Сара Поткоњак, дипл. Биолог

Издавач: Поште Српске а.д. Бања Лука

Иди на врх
X
CIR