Шумско воће

Назив издања:Шумско воће
Датум издања:16.09.2016.
Аутор:Дошеновић Божидар
Врста издања:редовно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:50 марака у табаку
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:ФОРУМ, Нови Сад

 

Мотив:трњина
Каталошки број:693
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:400 000

Мотив:купина
Каталошки број:692
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1.10 КМ
Тираж:100 000

Мотив:дрен
Каталошки број:694
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.50 КМ
Тираж:200 000

Иди на врх
X
CIR