Ријечне животиње

Назив издања:Ријечне животиње
Датум издања:14.10.2016.
Аутор:Дошеновић
Врста издања:редовно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:50 марака у табаку
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:Форум, Нови Сад

 

Мотив:штука
Каталошки број:698
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1.70 КМ
Тираж:100 000

Мотив:ријечни рак
Каталошки број:697
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1.00 КМ
Тираж:200 000

Мотив:дивља патка
Каталошки број:696
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.20 КМ
Тираж:200 000

Мотив:ријечна корњача
Каталошки број:699
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:2.70 КМ
Тираж:200 000

Мотив:дабар
Каталошки број:695
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.10 КМ
Тираж:200 000

Иди на врх
X
CIR