Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Дизел локомотиве и моторни возови уског колосјека у РС

Назив издања:Дизел локомотиве и моторни возови уског колосјека у РС
Датум издања:01.07.2011
Аутор: Дошеновић/Ђумић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:8+1 и блок
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:ФОРУМ Нови Сад

TABAK   TABAK  TABAK  TABAK   ЖИГ

Мотив:Четвородијелни дизел моторни воз серије ЈЖ 802.0/802.5
Каталошки број:541
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

Мотив:Тродијелни дизел моторни воз серије ЈЖ 801/806
Каталошки број:542
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

Мотив:Дизел хидраулична локомотива ЈЖ 740
Каталошки број:540
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

Мотив:Дизел хидраулична локомотива 720
Каталошки број:539
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

Иди на врх
X
CIR