Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Флора РС – Јестиве глјиве

Назив издања:Флора РС – Јестиве глјиве
Датум издања:17.10.2002.
Аутор:Радомир Бојанић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:20+5 koмада (5×5)
Папир:кредаст
Штампарија:ФОРУМ – Нови Сад

TABAK   ЖИГ

Мотив:Црна труба (Craterellus cornucopioides)
Каталошки број:SP 258
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1,00 KM
Тираж:20.000

Мотив:Књегиња (Amanita caesarea)
Каталошки број:СП 257
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1,00 KM
Тираж:20.000

Мотив:Сунчаница (Macrolepiota procera)
Каталошки број:СП 256
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,50 KM
Тираж:20.000

Мотив:Краљевски вргањ (Boletus regius)
Каталошки број:СП 255
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,50 KM
Тираж:20.000

Иди на врх
X
CIR