Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Фауна

Назив издања:Фауна – Племените рибе потока, ријека и језера у Републици Српској
Датум издања:17.06.1999 године
Аутор:Радомир Бојанић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:20+5 комада (5×5)
Папир:кредаст
Штампарија:ФОРУМ – Нови Сад

TABAK  ЖИГ

Мотив:Липљен (Thymallus thymallus)
Каталошки број:СП 138
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1,00 KM
Тираж:12.000

Мотив:Младица (Hucho hucho)
Каталошки број:СП 137
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,75 KM
Тираж:12.000

Мотив:Језерска пастрмка (Salmo trutta m. lacustris)
Каталошки број:СП 136
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,50 KM
Тираж:12.000

Мотив:Поточна пастрмка (Salmo trutta m. fario)
Каталошки број:СП 135
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,50 KM
Тираж:12.000

Иди на врх
X
CIR