Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Стара Српска православна црква на Башчаршији

Назив издања:Стара Српска православна црква на Башчаршији
Датум издања:07.07.1997
Аутор:Радомир Бојанић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:25 комада (5×5)
Папир:кредаст
Штампарија:ФОРУМ – Нови Сад

Мотив:Српска црква на Башцаршији
Каталошки број:054
Зупчање:чешљасто, 13 ¾
Номинална вриједност:2,50 din
Тираж:20.000

Иди на врх
X
CIR