Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Odluke i izvjestaji

Извјештаји o пословању

Годишњи извјештај за 2023. годину Годишњи извјештај за 2022. годину Годишњи извјештај за 2021. годину Годишњи извјештај за 2020. годину Годишњи извјештај за 2019. годину Годишњи извјештај за 2018. годину Годишњи извјештај за 2017. годину

Иди на врх
X
CIR