Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Marketinske

Подјела промотивног материјала (директна пошта)

Директна пошта је услуга преноса пошиљака чији садржај чини искључиво промотивни матеијал (леци, каталози, брошуре, рекламни узорци, промотивне новине и часописи, промотивни ЦД и сл.) који садржи идентичну поруку, а које се шаљу на најмање 30 адреса. Рачуни, уплатнице, финансијски извјештаји и друге неидентичне поруке не сматрају се директном поштом. Директна пошта може бити адресована[…]

Иди на врх
X
CIR