Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Author : Поште Српске

Јавни оглас за продају расходованих основних средстава

Број: 1.-1383-4/24Дана: 18.07.2024. године На основу Одлукe Управе Предузећа, број: 1.-1383-3/24 од 02.07.2024. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа о б ј а в љ у ј е: Ј А В Н И О Г Л А Сза продају расходованих основних[…]

Иди на врх
X
CIR