Промјена Цјеновника поштанских услуга

Драги корисници, Обавјештавамо вас да на основу Одлуке Владе Републике Српске бр: 04/1-012-2-3298/22, о давању сагласности на Цјеновник поштанских услуга којим се уређује поштарина за резервисане поштанске услуге, од 01.10.2022. године ступа на снагу нови Цјеновник поштанских услуга који је објављен у Службеном гласнику под бројем 94. дана 23.09.2022. године. ЦЈЕНОВНИК >>   Извод из[…]

Иди на врх
X
CIR