Оглас о продаји непокретности путем јавног надметања – лицитације

На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 1.-2826-6/20 од дана 20.04.2023. године и  члана 50. став (1) тачка н) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа објављује: О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације  Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са[…]

Иди на врх
X
CIR