Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Начин доставе судских писама у ванредним околностима

Обавјештавамо Вас да ћемо, у циљу заштите радника и корисника поштанских услуга од Корона вируса, док траје ванредна ситуација, са  судским писмима поступати на сљедећи начин:.

  • Судска писма носиће се само једанпут на доставу;
  • Судска писма ћемо уручиватиубацивањем у кућни сандучић или остављањем на улазним вратима стана или куће уз претходну сагласност примаоца или у случају одбијања пријема на овакав начин (разговор на лицу мјеста без личног контакта или телефонски контакт);
  • Уколико на адреси не затекнемо примаоца (или лице којем се судско писмо може уручити у замјену), а које се изјаснило за овакав вид уручења, оставићемо Извјештај о при.спијећу пошиљке. Уколико се прималац (или лице којем се судско писмо може уручити у замјену) у прописаном року не јави да преузме судско писмо у пошти, исто ће се вратити пошиљаоцу;
  • За примаоце старије од 65 година живота, судска писма за које је поштоноша оставио Извјештај о приспјећу пошиљке, моћи ће да се испоруче у пошти у замјену пунољетној особи која предочи важећи лични документ примаоца, под условом да је прималац пошиљке старији од 65 година.  Особа која преузима пошиљку мора имати важећи лични документ.

 

 

 

Scroll to top
X
ENG