Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Царинска декларација

При слању робе у иностранство у поштанској пошиљци, укључујући и поклоне, обавезно је од стране пошиљаоца попуњавање и Царинске декларације, образац  CN 22, односно CN 23.

За попуњавање и штампу Царинске декларације пошиљаоцу су на располагању онлајн апликације CDS Kiosk and EAD Customs  Declarations, апликација намијењена за мобилне уређаје. Коришћењем било које од наведених апликације обезбјеђује се генерисање и слање предметне декларације и у електронској форми царини и оператеру одредишне земље, што је од 1.1.2021. године и обавеза за пошиљке са робом у међународном поштанском саобраћају.
Списак земаља за које је обавезно слање Царинске декларације у електронској форми можете погледати овдје.

Царинска декларација се попуњава штампаним словима на енглеском, француском или језику познатом у одредишној земљи, а за тачност наведених података је одговоран пошиљалац.

Посебну пажњу при попуњавању  Царинске декларације је потребно посветити тачном и прецизном евидентирању садржаја пошиљке, тј. детаљном опису садржаја уз навођење количине, масе and вриједности робе, те тарифног броја и земље поријекла робе. Код комерцијалних предмета, робе намијењеној продаји, уписивање тарифног броја и земље поријекла робе је обавезно. За остале категорије робе (поклон, комерцијални узорак, поврат робе) уписивање тарифног броја и земље поријекла робе није обавезно али се препоручује, ради бржег и ефикаснијег царинског поступка у одредишној земљи, и што је све већи број земаља које и за ове категорије робе захтјевају обавезно уписивање тарифног броја и земље поријекла робе.

Опис садржаја
Потребно је описати сваку ставку нпр. „Мушка памучна кошуља”. Општи описи као што су „Одјећа“, „Узорци“, „Прехрамбени производи“ или „Резервни дијелови“ нису дозвољени.

Количина
За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести укупну количину.

Weight
За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести нето масу у кг по комаду, као и укупну масу свих предмета (робе).

Вриједност
За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести вриједност и валуту која се користи, као и укупну вриједност свих предмета (робе) наведене у садржају. Вриједност се изражава у валути одредишне земље или међународно познатој валути (нпр. EUR).

Тарифни број (HS tariff number)
HS tariff number је шестоцифрени код заснован на хармонизованом систему описа и шифровања робе, који је развила Свјетска царинска организација. Користе га царински органи широм свијета за идентификацију производа приликом утврђивања царина и пореза и за прикупљање статистичких података. Ради даље класификације увезене робе свака земља за себе, на бази кодова хармонизованог система,  дефинише осмоцифрене и десетоцифрене тарифне бројеве.

Сваки извозник, у овом случају пошиљалац пошиљке, чији је садржај роба, у обавези је да за сваку описану врсту предмета (робе)  прибави одговарајући шестоцифрени тарифни код (HS tariff number), односно осмоцифрени или десетоцифрени тарифни број дефинисан у одредишној земљи.

С тим у вези, доље приказани линкови се могу користити као помоћ при одређивању траженог тарифног броја, као и описа садржаја.

Земља поријекла робе
Земља поријекла робе је земља из које роба потиче, у којој је произведена или састављена.

Категорија робе
Такође, посебну пажњу при попуњавању  Царинске декларације је потребно посветити тачном и прецизном означавању категорије предмета (робе), односно разлога за извоз, који могу бити:

  • Поклон,
  • Документи,
  • Комерцијални узорци,
  • Поврат робе,
  • Продаја робе или
  • Остало.

Предложени линкови:

Напомињемо да је тачно и прецизно попуњавање Царинске декларације са свим траженим елементима у функцији умањења могућности непотребног задржавања на царини и враћања пошиљке пошиљаоцу.
Scroll to top
X
ENG