Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Правилник о мјерама и поступању у кризној ситуацији појаве вируса Короне

На основу члана 50. став 1. Тачка в) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (пречишћени текст), члана 55. став 1. и став 2. Колективног Уговора Предузећа, Управа Предузећа на својој VI ванредној сједници оджаној дана 16.03.2020. године, доноси: ПРАВИЛНИК О МЈЕРАМА И ПОСТУПАЊУ У КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ ПОЈАВЕ ВИРУСА КОРОНА

*Правилник о измјенама и допунама правилника о мјерама и поступању у кризној ситуацији појаве вируса Корона

 

Scroll to top
X
ENG