Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Обавјештење за јединице локалне власти (Општине, Градове), друге институције и правна лица у вези са мјерама због вируса Корона

Поштовани, обавјештавамо вас да пошиљке које гласе за особе које се налазе под здравственим надзором и у било којој врсти љекарске изолације због сумње на вирус Корона, на адресној страни морају имати видљив натпис „Здравствени надзор“.

Наведене пошиљке ће се примаоцима уручити без директног контакта, односно без стављања потписа примаоца, тј.уручење ће се вршити убацивањем у кућни сандучић. Уколико прималац не посједује кућни сандучић уручење ће се извршити без директног контакта на други погодан начин у зависности од конкретног случаја. Уколико уручење није могуће из било ког разлога, оставља се Извјештај о приспјећу пошиљке.

Уколико на некој пошиљци са регистрованим бројем пријема нема наведене констатације, а пошта има сазнање или сам прималац изјави да се налази у некој од набројаних врста надзора или изолације на пошиљци се уписује констатација „Здравствени надзор“ и са пошиљком се у свему поступа на претходно описани начин.

Scroll to top
X
ENG