Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Pismo

Insured international letter

Вриједносно писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење, робу, новац и друге предмете и на којој је пошиљалац означио вриједност пошиљке. Приликом пријема на пренос вриједносном писму се додјељује регистровани број пријема (бар код), пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пошиљке, и пошиљка се примаоцу уручује уз потпис. Користи се за слање вриједних предмета,[…]

Scroll to top
X
ENG