Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Pismo

Registered international letter

Препоручено писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење или предмете (робу) којој се приликом пријема на пренос додјељује регистровани број пријема (бар код), за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а уручује се примаоцу уз потпис. Пошиљке у међународном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене како би поштански службеници у присуству пошиљаоца, обавили[…]

Scroll to top
X
ENG