Привремена промјена организационог облика поште 71356 Кнежина

Обавјештавамо вас да ће помоћна пошта 71356 Кнежина привремено бити организована у Издвојени шалтер са доставом од 01.12.2020. године до 12.01.2021. године. Издвојени шалтер са доставом организационо ће припадати матичној пошти 71350 Соколац. ПЦ 73300 Фоча ће све пошиљке које гласе за доставно подручје поште 71356 Кнежина у наведеном периоду отпремати у складу са Процедуром рада Издвојеног шалтера са доставом и матичне поште којој издвојени шалтер припада.

Scroll to top
X
ENG