Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Мјере спрјечавања ширења Корона вируса у Италији

Поштовани корисници,
Обавјештавамо вас да Поште Италије, на цијелој територији коју покривају својом поштанском мрежом, предузимају одређене мјере, а све у циљу спрјечавања ширења Корона вируса.
У поштанским процедурама предузимају се сљедеће мјере:
-све поштанске пошиљке уручују се убацивањем у поштанско сандуче, без директног контакта са примаоцима. Потпис примаоца се не узима, већ само поштоноша својим потписом потврђује уручење пошиљке.
-уколико прималац није на адреси или одбија претходно описани начин уручења пошиљке, поштоноша оставља примаоцу Извјештај о приспјећу пошиљке, са могућношћу да прималац преузме пошиљку у пошти.
-уколико прималац одбија уручење пошиљке, иста се враћа примаоцу.

Scroll to top
X
ENG