ППМ образац за правна лица

Попуните oбразац за правна лица:

Назив предузећа:*
ПИБ:*
Матични број:*
Адреса сједишта:*
Град:*
Број телефона:*
Факс:
E-mail адреса:*
Контакт особа:*
Овлашћено лице које потписује уговор:*
Количина:*
Рекламна порука:*
Боја оквира*
Избор положаја*
Scroll to top
X
ENG