Европа – приче и легенде

Title::Еуропа ЦЕПТ – Приче и легенде
Date of Issue:12.11.1997.
Author:Radomir Bojanic
Type edition:commemorative
Printing techniques:multicolour offset
Sheet:8+1 (3×3)
Paper:chalky
Printing House:Forum - Novi Sad

SHEET   SHEET   

Motive:Храброст и умијеће најмлађег царевића
Catalogue no.:СП 070
Perforation:13 3/4
Face value:6,50 дин
Quantity:25.000

Motive:Паунице у крошњи дрвета
Catalogue no.:СП 069
Perforation:13 3/4
Face value:2,50 дин
Quantity:25.000

Scroll to top
X
ENG