Поште Српске повећале приход за 4.800.000 КМ

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске ад Бања Лука је упркос отежавајућим околностима у текућој пословној години постигло раст прихода од 4.816.902 КМ и остварило укупан нето резултат пословања у износу од 1.064.417 КМ.  

Поште Српске а.д. Бања Лука, као друштвено одговорна компанија, током претходног периода, у околностима изазваним пандемијом вируса SARS CoV-2 настојале су одржати функционисање поштанског система, без застоја у раду, у свим насељеним мјестима у Републици Српској.

Околности изазване пандемијом  су створиле негативне трендове у пословању глобалне привреде, па тако и у Поштама Српске. Управа предузећа је крајем 2020. године предузела је низ мјера за стабилизацију што је у коначници резултирало позитивним пословним резултатом оствареним у првом полугодишту текуће 2021. године.

Поште Српске а.д. Бања Лука, у првом полугодишту 2021. године,  оствариле су укупне приходе у износу од  36.883.745 КМ, као и остале добитке периода у износу од 206.108 КМ. Укупни приходи су већи за 15% или за 4.875.331 KM у односу на остварене приходе у периоду  I – VI 2020., односно за 19% или за 5.961.363 КМ веће у односу на исти период у 2019. години.

Повећањем обима пословних активности, настала је потреба за повећањем оперативних  капацитета, због чега је током протеклог периода извршено обнављање дијела транспортних средстава и ангажовање додатних извршилаца, у дијелу који се односи на технолошке процесе рада у Предузећу.

Пословни приходи су већи за 15% или за 4.816.902 КМ, остали приходи за 109% или за 181.670 КМ, док су финансијски приходи у посматраном периоду такође забиљежили раст у односу на исти период прошле године 31% или за 22.845 КМ. 

Управа Предузећа ће заједно са свим запосленим радницима наставити са започетим процесима, уз континуиран рад на побољшању квалитета услуга, ширењу капацитета и лепезе услуга.

Намјера Предузећа је да након санирања посљедица насталих током протеклог периода, обнови и прошири поштанске капацитете, настави активности на даљњем побољшању квалитета услуга и задржи положај незаобилазног привредног субјекта у домену пословних активности поштанског саобраћаја, финансијских и осталих услуга које пружа.

Scroll to top
X
ENG