Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Интерни оглас за продају расходоване “Back Bone” опреме

На основу Одлука Управе Предузећа, број: 1.-3766-10/21 од 14.02.2023. године и члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа објављује интерни оглас за продају  расходоване „Back Bone“ опреме.

Продаја расходоване „Back bone“ опреме ће се вршити путем лицитације, прикупљањем писаних понуда и избора најповољнијег понуђача. Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати препорученом пошиљком путем поште  на адресу:

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука,
улица Краља Петра I Карађорђевића број 93,
78000 Banja Luka

уз назнаку на коверти:
„Понуда за Интерни оглас за продају расходоване „Back bone“ опреме –не отварај.“

Рок за достављање понуда је понедјељак, 15.05.2023. године.

Именована Комисија ће вршити јавно отварање и разматрање приспјелих понуда у уторак, 16.05.2023. године са почетком у 12:00 часова, у својим просторијама на горе наведеној адреси. Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

Контакт особа је Љубомир Ђурић, број телефона: 051/241-503 и 066/705-739.

Интерни оглас за продају “Back Bone” опреме

 

Scroll to top
X
ENG