Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

300 years from the birth of Immanuel Kant

Title:: 300 година од рођења Имануела Канта
Date of Issue: 31.01.2024.
Author: Nebojsa Djumic
Type edition: commemorative
Printing techniques: multicolour offset
Sheet: 8+1
Paper: muflep 100g
Printing House: Blicdruk, Sarajevo

SHEET    CANCELLATION

Мотив: Имануел Кант
Каталошки број: 957
Perforation: 13 3/4
Face value: 1.95 BAM
Quantity: 8 000

  

300 years from the birth of Immanuel Kant

Имануел Кант је је родоначелник класичног њемачког идеализма и по многима један од највећих филозофа свих времена. Сматрао је да људски ум ствара структуру искуства, да је разум извор морала, да естетика проистиче из способности незаинтересованог суђења, да су простор и вријеме форме наше чулности и да је свијет какав јесте сам по себи независан од наше спознаје. Кант је сматрао да су његови ставови еквивалент Коперниканске револуције у филозофији, у смислу Коперниковог оповргавања гледишта старог свијета да Сунце ротира око Земље. Први је цијенио и разумио научни рад и дјело Исака Њутна, због чега је своју филозофију засновао на покушају да помири захтјеве нове модерне науке и филозофске традиције, посебно етике. Његова гледишта и данас имају битан утицај на савремену филозофију, посебно у областима метафизике, епистемологије, етике, политичке теорије, и естетике.

У једном од Кантових главних радова, Критици чистог ума, он је покушао да објасни однос између разума и људског искуства и да се пође изван неуспјеха традиционалне филозофије и метафизике. Кант је желио да оконча еру узалудних и спекулативних теорија људског искуства, истовремено се одупирући скептицизму мислилаца попут Дејвида Хјума. Кант је сматрао да он завршава постојеће стање и отвара пут изван странпутице која је модерну филозофију довела између рационализма и емпиризма. Покушао је да објасни однос између разума и људског искуства и да се пође изван неуспјеха традиционалне филозофије и метафизике. Широко је прихваћено да је он спојио те двије ране модерне традиције у својим размишљањима.

Кант је тврдио да су наша искуства структурирана неопходним карактеристикама наших умова. По његовом мишљењу, ум даје облике и структуре искуства тако да, на апстрактном нивоу, сва људска искуства имају извјесне заједничке есенцијалне особине. Између осталог, Кант је сматрао да су простор and вријеме интегрални свим људским искуствима на нивоу чулности, као што су и појмови узрока and посљедице на нивоу разума.

Scroll to top
X
ENG