150. годишњица рођења Краља Петра I Карађорђевића

Title::150. годишњица рођења Краља Петра I Карађорђевића
Date of Issue:27.06.1994.
Author:Мирослав Ђорем
Type edition:commemorative
Printing techniques:двобојни офсет
Sheet:8+1 (3×3)
Paper:chalky
Printing House:Forum, Novi Sad

SHEET

Motive:Краљ Петар I Карађорђевић
Catalogue no.:СП 029
Perforation:13 3/4
Face value:0,80 дин
Quantity:25.000

Scroll to top
X
ENG