Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Reklamacije korisnika

Complaints for international shipments

Покретање потражног поступка за пошиљке у међународном саобраћају је бесплатно. Потребно је да корисник попуни образац CN 08. Попуњен образац могуће је предати у свакој пошти, послати на број телефакса: +387 51 211 055 или послати електронском поштом на адресу: medjunarodni@postesrpske.com. Потражни поступак ће бити проведен у року од 60 (шестдесет) дана.

Scroll to top
X
ENG