Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Propisi

Legal documents and Rule books

Пословник о раду скупштине акционара Статут Предузећа за поштански саобраћај РС Закон о поштанским услугама РС Закон о поштама БиХ Општи услови за вршење поштанских услуга (БиХ) Посебни услови за вршење поштанских услуга Одлука о измјенама и допунама Посебних услова за вршење поштанских услуга (закључно са измјеном 1) Одлука о измјенама и допунама Посебних услова[…]

Scroll to top
X
ENG