Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Pismonosne

M bag

М врећа је пошиљка са тисковинама у међународном поштанском саобраћају, које исти пошиљалац отпрема у већим количинама за истог примаоца.Укупна маса М вреће може бити највише 30 кг. Назив примаоца мора бити написан на адресници направљеној од картона или одговарајућег материјала димензија 90 мм x 140 мм.Пошиљалац је дужан да раднику поште омогући увид у[…]

Scroll to top
X
ENG