РЕКЛАМАЦИЈА

Унутрашњи поштански саобраћај


*   Разлог потраживања
Неуручење   Прекорачење рока   Дјелимично извршење услуге
» » »

*   Пријемни број пошиљке (Податак са Потврде о пријему пошиљке/Адресница)
*   Датум пријема пошиљке (Податак са Потврде о пријему пошиљке/Адресница)
*   Пријемна пошта (Податак са Потврде о пријему пошиљке/Адресница)