Lat > Pošta > Akcionari

Akcionari

III vanredna Skupština akcionara (2019)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za III vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 23.08.2019. godine

* Izmjena dnevnog reda za III vanrednu Skupštinu akcionara

* Materijali i prijedlozi odluka za izmjenjenu tačku 5 dnevnog reda za III vanrednu Skupštinu akcionara

Godišnja skupština akcionara (2019)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za I Godišnju skupštinu akcionara koja se održava 14.06.2019. godine

* Odluke sa Godišnje skupštine akcionara održane 14. 06. 2019. godine

* Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara održane 14.06.2019. godine

II vanredna Skupština akcionara (2019)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za II vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 29.03.2019. godine

* Odluke sa I vanredne Skupštine akcionara održane 29. 03. 2019. godine

* Zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara održane 29.03.2019. godine

I vanredna Skupština akcionara (2019)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za I vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 04.02.2019. godine

* Odluke sa I vanredne Skupštine akcionara održane 04. 02. 2019. godine

* Zapisnik sa I vanredne Skupštine akcionara održane 04.02.2019. godine

Godišnja skupština akcionara (2018)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za I Godišnju skupštinu akcionara koja se održava 15.06.2018. godine

* Odluke sa Godišnje skupštine akcionara održane 15. 06. 2018. godine

* Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara održane 15.06.2018. godine

I vanredna Skupština akcionara (2018)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za I vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 19.02.2018. godine

* Odluke sa I vanredne Skupštine akcionara održane 19. 02. 2018. godine

* Zapisnik sa I vanredne Skupštine akcionara održane 19.02.2018. godine

Godišnja skupština akcionara (2017)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za Godišnju skupštinu akcionara koja se održava 09.06.2017. godine

* Odluke sa Godišnje skupštine akcionara održane 09. 07. 2017. godine

* Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara održane 09.06.2017. godine

I vanredna Skupština akcionara (2017)

* Poziv

* Materijali i prijedlozi odluka za I vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 24.03.2017. godine

* Odluke sa I vanredne Skupštine akcionara održane 24.03.2017. godine

* Zapisnik sa I vanredne Skupštine akcionara održane 24.03.2017. godine

Godišnja skupština akcionara (2016)

* Poziv

* Materijal i odluke za Godišnju skupštinu akcionara koja se održava 10. 06. 2016. godine

* Odluke sa Godišnje skupštine akcionara održane 10. 06. 2016. godine

* Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara održane 10.06.2016. godine

I vanredna Skupština akcionara (2016)

* Zapisnik sa I vanredne Skupštine akcionara održane 25. 03. 2016. godine.

* Odluke sa I vanredne Skupštine akcionara koja je održana 25.03.2016. godine.

* Materijali i odluke za I vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava 25.03.2016. godine.

 
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Pošta
Lat > Pošta > portal > akcionari2  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
akcionari2