Lat > POŠTA > O pošti > Uprava

Uprava

Miladin Radovic

Miladin Radović, dipl. inž. saobraćaja

Direktor

Rođen 1988. godine u Ljuboviji. Diplomirani inženjer saobraćaja i vlasnik više privatnih preduzeća.
Uspješan privrednik i odbornik u Skupštini opštine Bratunac. Oženjen, otac troje djece.
Od jula, 2019. godine preuzima funkciju direktora Pošta Republike Srpske.

Bozana Trninic

Snežana Radovanović, dipl.ek.

Izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove

Rođena je 1955. godine u Sarajevu, gdje je 1974. završila Gimnaziju, a 1979. godine na Univerzitetu u istom gradu i Ekonomski fakultet. Po završetku studija, u Javnom željezničkom preduzeću „Sarajevo“ obavljala je odgovorne i rukovodeće poslove iz oblasti računovodstva i finansija. U proizvodnoj firmi u Višegradu od 1996. do 2003. godine radila je na poslovima rukovodioca računovodstva u Sektoru za računovodstvo i finansije. U Glavnoj službi za reviziju Javnog sektora RS, kao spoljni saradnik u 2005. godini obavljala je reviziju finansijskih izvještaja Elektroprivrede RS. Kao ovlašteni revizor 2007. godine je radila u “EF Revizoru” d.o.o. Banja Luka. U Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske u periodu od 2008. do 2018. godine obavljala poslove internog revizora. Posjeduje sljedeća zvanja u struci: ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor, sertifikovani računovođa i posrednik u osiguranju.

Milenko Vuceta

Mr Milenko Vučeta, dipl.inž.

Izvršni direktor za za poštanske i šalterske poslove

Rođen je 1966. godine u Niševićima kod Prijedora. Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, smjer PTT promet, završio je 1990. godine, te je na istom fakultetu i magistrirao. Po završetku studija zaposlio se u RJ za poštanski saobraćaj Novi Sad, a nakon toga, sporazumom o preuzimanju radnika, prelazi u Preduzeće PTT saobraćaja "Krajina", današnje Pošte Srpske.  U pošti je radio na mjestima rukovodioca službe, direktora radne jedinice za poštanski saobraćaj, te zamjenika direktora Preduzeća.  Od 2013. godine do aprila 2016. godine radio je na mjestu načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Grada Banjaluka. Oženjen, otac dvoje djece.

ZoranProtic

Zoran Protić, dipl.inž.

Izvršni direktor za Informaciono - komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing

Rođen je 1975. godine u Banjaluci, gdje je 2004. godine završio Elektrotehnički fakultet, i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. U Poštama Srpske zaposlen je od 2004. godine. Prije imenovanja, radio je na mjestu rukovodioca Službe za razvoj u oblasti Informacionih tehnologija i razvoja. Otac troje djece.

Snjezana martic

Snježana Martić, dipl.saobraćajni inž.

Izvršni direktor za pravne, opšte poslove, ljudske resurse i investicije

Rođena je 30.03.1963. godine u Kotor Varošu. Saobraćajni fakultet završila je u Beogradu, Odsjek za PTT saobraćaj, te stekla zvanje diplomirani saobraćajni inženjer. U periodu od 1994. do 2000. godine obavljala poslove u okviru poštanske eksploatacije sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom. Nakon toga, u Poštama Srpske obavljala funkciju Direktora RJ PSC Banja Luka. U periodu od 2001. do 2005. godine bila je rukovodilac Službe za transport i preradu pošiljaka, a zatim od 2005. do 2006. godine savjetnik Uprave preduzeća za korporativno upravljanje. Od 2006. do 2015. godine izabrana za Izvršnog direktora za poštanski saobraćaj, a nakon toga od 2017. godine savjetnik u Poslovnom kabinetu. Majka je jednog djeteta.

Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) O pošti
Lat > POŠTA > O pošti > portal > Uprava