Lat > Usluge > Pravna lica > default

Brza Pošta

Brza pošta je vrsta poštanske usluge koja vam omogućava najbrži i najsigurniji prenos poštanskih pošiljaka na kompletnom području Bosne i Hercegovine, a u okviru propisanih rokova prenosa.
Pošiljke Brze pošte su registrovane pošiljke koje se primaju uz popunjen prijemni obrazac (Adresnica) i mogu se primiti kao pošiljke sa ili bez označene vrijednosti, kao otkupne pošiljke i pošiljke sa povratnicom.
Maksimalne dimenzije pošiljka Brze pošte su:

  • Za područje Republike Srpske najveća dozvoljena dužina jedne stranice pošiljke  Biz ekspresa iznosi 250 cm, a zbir dužine, širine i visine je 300 cm. Za područje Federacije maksimalna dimenzija pošiljke  Biz ekspresa je 120h80h100 cm.
  •  Pošiljka Biz ekspresa za područje Federacije može biti maksimalne mase do 50 kg. U slučaju kada je sadržaj pošiljke nedjeljiv, masa pošiljke može biti i veća od 50 kg za područje Republike Srpske.
  • Za kabaste pošiljke i sve pošiljke čiji gabariti prelaze u zbiru dužine, širine i visine 140 cm, a koje glase za područje Federacije BiH, obračun poštarine vrši se na osnovu zapreminske mase pošiljke ako je veća od njene stvarne mase.
  • Zapreminska masa izračunava se po standardnoj IATA formuli: Dužina x Širina x Visina (u cm)/5000= Zapreminska masa (u kg).
  • Za pošiljke Brze pošte u međunarodnom saobraćaju  najveća dimenzija je 150 cm i masa do 30 kg.

Servis Brza pošta možete koristiti za slanje  pisanih saopštenja, dokumenta, robe, kao i drugih predmeta, osim onih za koje važe zakonske zabrane. Odgovornost za slanje zabranjenih predmeta snosite sami.

 U zavisnosti od roka uručenja pošiljaka  Usluga Brze pošte može biti:

a) Usluga "Uručenje sutra"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 15 časova narednog radnog dana, ako su pošiljke
primljene do određenog vremena prethodnog dana;

b) Usluga "Uručenje danas"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 20.00 časova istog dana, ako su pošiljke primljene
do određenog vremena;

c) Usluga "Uručenje odmah"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 3 sata na području grada od momenta prijema;

d) Zbirna pošiljka - najmanje dvije pojedinačne pošiljke od jednog pošiljaoca za jednog primaoca. Zbirnu pošiljku za područje Federacije čine najviše tri pojedinačne pošiljke u sklopu jedne zbirne, za RS nema ograničenja. Minimalna masa 5 kg u zbiru, maksimalna masa 500 kg.

e) Pozivnica
Usluga prijema više od 5 pošiljaka (pozivnica, čestitki, nagradnih kupona i sl.)
mase do 50 gr.

U obavezi ste da pošiljku zapakujete tako da se zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke, kao i  radnici koji rukuju sa njom. Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke sami odgovarate;

POZIVOM NA BROJ 1371 MOŽETE NARUČITI PRIJEM POŠILjAKA NA VAŠOJ ADRESI
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem:
kontakt telefona: 051/241-598, 1371
email: ekspres@postesrpske.com

Spisak mjesta u BiH sa rokovima uručenja možete pogledati ovdje.

Cjenovnik za uslugu Brze pošte možete preuzeti ovdje.

 
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Brza pošta
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > Pravna lica > Brza pošta  

Logotip sistema Microsoft Windows SharePoint Services
Logotip sistema Microsoft Windows SharePoint Services