Lat > Usluge > Pravna lica > Biz ekspres

Biz ekspres

Biz ekspres- Provjeren partner Vašeg poslovanja, usluga koja nudi prenos robe između pravnih lica, samostalnih preduzetnika kao i fizičkih lica s tim da najmanje jedan korisnik ima zaključen Ugovor o prenosu pošiljaka Biz ekspresa (samo pravno lice ili samostalni preduzetnik može imati zaključen Ugovor o prenosu pošiljaka Biz ekspresa).

Usluga nudi prenos robe od vrata do vrata (door to door), na kompletnom području Bosne i Hercegovine, a u okviru propisanih rokova prenosa. Vaše pošiljke preuzimamo na adresi, putem Halo centra (na broj 1371), elektronskom poštom ili putem web aplikacije za prijem pošiljaka. Biz ekspres pošiljkom možete slati sve što nije pisano saopštenje, dokument i ona roba za koju važe zakonske zabrane.

Za područje Republike Srpske najveća dozvoljena dužina jedne stranice pošiljke Biz ekspresa iznosi 250 cm, a zbir dužine, širine i visine je 300 cm.

Za područje Federacije maksimalna dimenzija pošiljke Biz ekspresa je 120x80x100 cm. Pošiljka Biz ekspresa za područje Federacije može biti mase maksimalno do 50 kg. U slučaju kada je sadržaj pošiljke nedjeljiv, masa pošiljke može biti i veća od 50 kg za područje Republike Srpske.

Za kabaste pošiljke i sve pošiljke čiji gabariti prelaze u zbiru dužine, širine i visine 300 cm, obračun poštarine vrši se na osnovu volumetrijske (zapreminske) mase pošiljke ako je veća od njene stvarne mase. Volumetrijska masa izračunava se po standardnoj IATA formuli: dužina x širina x visina (u cm)/5000= zapreminska masa (u kg). Za pošiljke Brze pošte u međunarodnom saobraćaju najveća dimenzija je 150 cm i masa do 30 kg.

Pošiljka Biz ekspresa je pošiljka sa označenom vrijednošću. Poštarina za označenu vrijednost do 500,00 KM uračunata je u osnovnu cijenu po masi (osnovno osiguranje). Za označenu vrijednost preko 500,01 KM, poštarina se naplaćuje po važećem Cjenovniku (dopunsko osiguranje). Dopunska usluga "Povratna dokumentacija" (povrat potpisanih dokumenata - otpremnica i sl.) je besplatna (uračunata u osnovnu cijenu po masi).

Rok za uručenje pošiljaka Biz ekspresa je do 15 časova narednog dana za pošiljke koje se predaju do definisanog vremena za predaju, s tim da odredišna pošta (mjesto) ima naredni dan razmjenu zaključaka. Kada se pošiljka preda nakon definisanog vremena, tada se rokovi za uručenje pomjeraju za jedan radni dan. U rokove prenosa ne računaju se: dan prijema, dani kad pošta ne radi (nedjelja, državni ili vjerski praznici), vrijeme kašnjenja zbog netačne ili nepotpune adrese, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice Pošte.

Pošiljke Biz ekspresa možete slati kao: 

  • Pojedinačnu pošiljku
  • Zbirnu pošiljku - najmanje dvije pojedinačne pošiljke od jednog pošiljaoca za jednog primaoca. Zbirnu pošiljku za područje Federacije čine najviše tri pojedinačne pošiljke u sklopu jedne zbirne, za RS nema ograničenja. Minimalna masa 5 kg u zbiru, maksimalna masa 500 kg.
  • Paletu

 Poštarina za prenos pošiljaka može se naplatiti od:

  • pošiljaoca ,
  • primaoca,
  • trećeg lica, pod uslovom da isti ima zaključen Ugovor o prenosu pošiljaka Biz ekspres

Cjenovnik usluga možete pogledati ovdje.

Opšte uslove poslovanja možete pogledati ovdje.

Spisak mjesta u BiH sa rokovima uručenja možete pogledati ovdje.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem: kontakt telefona:051/246-042; 051/241-598; 055/239-010, 1371 e-mail: ekspres@postesrpske.com

Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) BIZ usluge
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > Pravna lica > BIZ usluge