Lat > Usluge > Mjerenje kvaliteta vršenja univerzalnih poštanskih usluga

Mjerenje kvaliteta vršenja univerzalnih poštanskih usluga 

 

Operater poštanskog saobraćaja je obavezan osigurati kvalitet prijema i uručenja

poštanskih pošiljaka u skladu sa mjerama određenim Zakonom, ostalim zakonskim i

podzakonskim aktima koji definišu djelatnost poštanskog saobraćaja, a koji nisu u

suprotnosti sa Zakonom, aktima Svjetskog poštanskog saveza, Opštim uslovima za obavljanje  poštanskih usluga .

 

Operater poštanskog saobraćaja je obavezan svake godine obaviti mjerenje kvaliteta

prenosa poštanskih pošiljaka, radi utvrđivanja postotka uručenih pošiljaka i drugih

podataka koji određuju kvalitet obavljanja univerzalnih poštanskih usluga.

 

Mjerenje kvaliteta prenosa poštanskih pošiljaka ne odnosi se na pošiljke za koje je

operater poštanskog saobraćaja ugovorio s pošiljaocem posebne rokove za prenos i

uručenje.

 
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Usluge
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > portal > kvalitet  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
kvalitet