Lat > Usluge
Lat > Usluge

Usluge

Poštanske usluge su skup poštanskih uslužnih djelatnosti koje podrazumijevaju prijem, otpremu, prevoz, prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, kao i druge usluge utvrđene Nomenklaturom poštanskih usluga.

Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke i uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi i paketi na kojima je označena adresa ili pošiljke koje su na drugi način označene tako da se neposredno može utvrdi primalac.

Poštanske usluge obuhvataju univerzalne poštanske usluge, finansijske poštanske usluge i ostale poštanske usluge.

Univerzalne poštanske usluge su usluge koje moraju biti organizovane pod jednakim uslovima za sve korisnika poštanskih usluga na području koje pokrivaju Pošte Srpske, a obuhvataju prenos:

a) pismonosnih pošiljaka do 2 kg,
b) paketskih pošiljaka do 31.5 kg,
v) poštanskih i telegrafskih uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu,
g) direktne pošte,
d) posebnih usluga koje se nude uz pismonosne i paketske pošiljke i uputnice
đ) otvorenih poštanskih pošiljke prilagođenih i namijenjenih slijepim licima (sekograma), do sedam kg.

Rezervisane poštanske usluge su dio univerzalnih poštanskih usluga koje mogu pružati isključivo javni poštanski operateri (u Republici Srpskoj samo Pošte Srpske a.d. Banjaluka), a obuhvataju prenos:

  • pismonosnih pošiljaka do 1000 gr,
  • tiskovina, novina i časopisa,
  • paketskih pošiljaka do 10 kg,
  • poštanskih i telegrafskih uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu,
  • direktne pošte - adresovane,
  • kurirske usluge ukoliko iznos poštarine nije deset puta veći od obične poštarine,
  • preporučenih i vrijednosnih pošiljaka, bez obzira na masu i
  • sudskih pisama i pisama po upravnom i prekršajnom postupku, bez bzira na masu.
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Usluge