Lat > Filatelija
IZDANJA IZ 2012. GODINE

Flora - sveto drveće starih Slovena 13.06.2012

Motiv:hrast
Kataloški broj:571
Zupčanje:13 3/4
Nominalna vrijednost:0.90 BAM
Tiraž:15 000

TABAK
Naziv izdanja:Flora - sveto drveće starih Slovena
Datum izdanja:13.06.2012
Autor:Božidar Došenović/Nebojša Đumić
Vrsta izdanja:prigodno
Tehnika štampanja:višebojni ofset
Šalterski tabak:20+5
Papir:muflep 100g
Štamparija:Forum Novi Sad

Motiv:jasen
Kataloški broj:572
Zupčanje:13 3/4
Nominalna vrijednost:0.90 BAM
Tiraž:15 000

TABAK
Motiv:lipa
Kataloški broj:573
Zupčanje:13 3/4
Nominalna vrijednost:0.90 BAM
Tiraž:15 000

TABAK
Motiv:breza
Kataloški broj:574
Zupčanje:13 3/4
Nominalna vrijednost:0.90 BAM
Tiraž:15 000

TABAK
Nazad
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Izdanja iz 2012. godine
Započni pretraživanje
Lat > Filatelija > Izdanja iz 2012. godine  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
test

Logotip sistema Microsoft Windows SharePoint Services