Za sva pitanja u vezi poštanskih usluga, prigovore i pohvale
pozovite

 
ili nam se obratite na

prigovori@postesrpske.com

Kontakt

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE a.d. - "POŠTE SRPSKE"

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH

UPRAVA PREDUZEĆA

KABINET DIREKTORA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

e-mail: info@postesrpske.com

Stručni saradnik za odnose s javnošću

Tel: +387 (0)51 246-040

e-mail: info@postesrpske.com

OBLAST POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-570

fax: +387 (0)51 211-055

e-mail: postanski.saobracaj@postesrpske.com

OBLAST FINANSIJSKIH USLUGA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-580

fax: +387 (0)51 216-578

e-mail: platni.promet@postesrpske.com

OBLAST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA I RAZVOJA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-501

fax: +387 (0)51 211-255

e-mail: informacione.tehnologije@postesrpske.com

OBLAST ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-525

e-mail: finansije@postesrpske.com

OBLAST ZA INVESTICIJE I NABAVKU

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 246-000

fax: +387 (0)51 216-565

e-mail: investicije@postesrpske.com

OBLAST PRAVNIH, OPŠTIH I POSLOVA LjUDSKIH RESURSA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-515

e-mail: pravni@postesrpske.com

OBLAST ZA PRODAJU I MARKETING

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

tel: +387 (0)51 246-039

fax: +387 (0)51 243-844

e-mail: prodaja@postesrpske.com, info@postesrpske.com

SPECIJALIZOVANA RADNA JEDINICA ZA INFORMACIONE USLUGE

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-501

fax: +387 (0)51 211-255

e-mail: informacione.usluge@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ BANjA LUKA

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 246-020

fax: +387 (0)51 217-498

e-mail: rjbanjaluka@postesrpske.com

RADNA JEDINICA POŠTANSKO-SAOBRAĆAJNI CENTAR BANjA LUKA

Braće Podgornika 46

78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 241-548

fax: +387 (0)51 319-626

e-mail: rjpscbanjaluka@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR

Boška Buhe bb

79000 Prijedor

Tel: +387 (0)52 249-000

fax: +387 (0)52 234-638

e-mail: rjprijedor@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POTŠANSKI SAOBRAĆAJ DOBOJ

Svetog Save 4

74000 Doboj

Tel: +387 (0)53 220-600

fax: +387 (0)53 242-564

e-mail: rjdoboj@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ BRČKO

Bosne Srebrene 11

76100 Brčko

Tel: +387 (0)49 240-121

fax: +387 (0)49 219-055

e-mail: rjbrcko@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ BIJELjINA

Kneginje Milice 14

76300 Bijeljina

Tel: +387 (0)55 239-000

fax: +387 (0)55 209-479

e-mail: rjbijeljina@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ ZVORNIK

Svetog Save bb

75400 Zvornik

Tel: +387 (0)56 240-100

fax: +387 (0)56 210-240

e-mail: rjzvornik@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ SOKOLAC

Cara Lazara bb

71350 Sokolac

Tel: +387 (0)57 405-100

fax: +387 (0)57 400-880

e-mail: rjsokolac@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ FOČA

Kralja Petra I Karađorđevića bb

73300 Foča

Tel: +387 (0)58 225-400

fax: +387 (0)58 220-450

e-mail: rjfoca@postesrpske.com

RADNA JEDINICA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJTREBINjE

Srpska 2

89000 Trebinje

Tel: +387 (0)59 279-000

fax: +387 (0)59 225-900

e-mail: rjtrebinje@postesrpske.com

Copyright © 2010 POŠTE SRPSKE
Free info phone number: 0800-50-50-8
Skip to main content Post site root > Eng Help (new window) Eng
Go Search