Ћир > Закуп пословног простора у објекту Поште 71230 Калиновик

Закуп пословног простора у објекту Поште 71230 Калиновик

У складу са Одлуком Управе Предузећа бр. 1.-1410-9/16 од 20.07.2017. године, "Поште Српске" а.д. Бањалука објављују јавни оглас за достављање понуда за закуп пословног простора у објекту Поште 71230 Калиновик, по следећим условима:

 • Предмет закупа: пословни простор површине 63,26 м², у приземљу објекта Поште 71230 Калиновик, Ул. Шумадијска 4;
 • Услови закупа:
  • Минимална цијена закупа пословног простора износи 3,00 КМ/ м² без ПДВ,  на мјесечном нивоу,
  • Вријеме трајања Уговора неодређено, уз отказни рок од 60 дана,
  • Закупац сноси све режијске трошкове (трошкови електричне енергије према утрошку на контролном бројилу, трошкови воде према утрошку са водомјера, трошкови гријања по цијени од 2,30 КМ/м² без ПДВ мјесечно, за грејну површину од 12,32 м²), као и трошкове текућег одржавања,
  • Простор се издаје у виђеном стању,
  • Трошкове евентуалног прилагођавања пословног простора као и прибављање потребне документације, сагласности и дозвола надлежних органа сноси Закупац, уз претходну сагласност Закуподавца у писаној форми,
  • Предметни пословни простор се не може издавати у подзакуп, без сагласности Закуподавца,
  • Кауција за учешће на јавном надметању износи 10% од минималне цијене закупа, односно 19,00 КМ и уплаћује се на жиро рачун 5621008000000561 код "НЛБ банка а.д. Бањалука". Кауција се урачунава у износ закупнине понуђача са којим се склопи Уговор о закупу, док се враћа понуђачима који не прођу на јавном надметању,
  • Понуде је потребно доставити у затвореној коверти на адресу: Предузеће за поштански саобраћаја РС а.д. Бањалука, са јасном назнаком "ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ПОШТЕ 71230 КАЛИНОВИК -  НЕ ОТВАРАТИ",
  • Рок за достављање понуда је 5 дана од објављивања огласа,
  • Контакт особа: Љубиша Сандић, 051/246-000;
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > zakup kalinovik