Ћир > pozitivno poslovanje_20180801_095712

01.08.2018. године

Позитиван пословни резултат Пошта Српске

Поште Српске завршиле су прво полугодиште  2018. године са позитивним пословним резултатом у износу од 168.714,00 КМ, што је за 1.250.102,00 КМ више оствареног прихода у односу на исти период прошле године. Предузеће је у посматраном периоду остварило укупне приходе од  29.049.492,00 КМ, те добитке по основу смањења ревалоризационих резерви у износу од 397.559,00 КМ. Укупни приходи су већи за 5% у односу на прво полугодиште 2017. године  и резултат су пораста укупног обима услуга у висини од 9%.
У посматраном полугодишњем периоду 2018. године, Предузеће је остварило укупне расходе у износу од 29.278.337,00 КМ, који су у односу на полугодишњи период 2017. године већи за 1%, а због околности у пословању које су биле ван утицаја Предузећа. Прије свега, ради се о непоштивању Закона о поштанским услугама РС, у дијелу резервисане поштанске  услуге, од стране правосудних институција и комуналних предузећа,  као и кабловских оператера.
Генерално посматрано, проблеми са општом ликвидношћу у окружењу (отежана наплата потраживања за извршене поштанске услуге од буџетских корисника и других корисника услуга) имали су директан утицај на укупну солвентност Предузећа.
Битно је напоменути  да би без утицаја горе наведених околности, Предузеће пословало успјешније, а самим тим, исказана добит била би много већа.

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > pozitivno poslovanje