Ћир > izmjena i dopuna dnevnog reda_20141010_015236


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ  
  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
           -  НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 1.-3108-8/14.
Дана: 10.10.2014. год


ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
за III ванредну скупштину акционара Предузећа

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке Надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда III ванредне Скупштине акционара Предузећа бр.1.-3108/14 од 01.10.2014.године, Захтјева Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука бр.08/1-41-177/07 од 08.10.2014.године и Одлуке о измјенама и допунама наведене  Одлуке Надзорног одбора бр:1.-3108-7/14 од 10.10.2014.године, Надзорни одбор Предузећа врши измјену и допуну Дневног реда за III ванредну скупштину акционара Предузећа чије је одржавање заказано за 20.10.2014. године (понедјељак), а обавјештење о сазивању  је објављено дана 03.10.2014.године у дневном листу „Независне новине“ и дневном листу „Глас Српске“, као и на интернет сајту БЛ берзе, интернет сајту Предузећа и огласној плочи Предузећа , како слиједи:

МИЈЕЊА СЕ  назив тачке 4. Дневног реда и гласи:

„Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Предузећа због истека мандата и Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Предузећа“.

Остали текст обавјештења акционарима, који је објављен дана 03.10.2014.године остаје непромијењен.

Нови приједлози одлука Скупштине акционара за ову тачку дневног реда, ће бити објављени на интернет сајту Бањалучке берзе и интернет сајту Предузећа.


                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                                                 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                 Душан Вјештица с.р.

 

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > izmjena i dopuna dnevnog reda