Ћир > ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА, Надзорни одбор Предузећа, сазива

ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ
АКЦИОНАРА

Годишња скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бања Лука, одржаће се дана  29.06.2011. године (сриједа) у Бањој Луци, у просторијама Хотела Славија - Ресторан, у Ул. Краља Петра I Карађорђевића број. 85 Бања Лука, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи: 

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
2. Разматрање и усвајање Записника са 4. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа и 4. ванредне поновљене сједнице Скупштине акционара Предузећа;
3. Разматрање и усвајање Записника са Годишње скупштине акционара Предузећа која је била заказана за 24.05.2011.године и Записника са поновљене Годишње скупштине акционара Предузећа која је била заказана за 27.05.2011.године,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора  о извршеној ревизији  финансијских извјештаја Предузећа за 2010. годину;
5. Разматрање Приједлога и усвајање:
         а). Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа са мишљењем о
                  пословању и годишњем обрачуну за 2010. годину у Предузећу,
         б). Извјештаја о пословању за 2010. годину у Предузећу&раqуо;
         в). Извјештаја о годишњем обрачуну за 2010. годину у Предузећу
                 (финансијског извјештаја)
         г).  Извјештаја о извршењу Програма инвестиција за 2010. годину у Предузећу;
6.  Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Предузећа
7.  Разматрање приједлога и доношење Одлуке о износу мјесечних накнада за рад чланова 
        Надзорног одбора Предузећа


Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 31.05.2011. године.  Материјали и приједлози одлука се објављују на сајту Бањалучке берзе и интернет сајту Предузећа.
У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 30.06.2011. године (четвртак) са истим Дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту.
Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.
Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.

Материјале са приједлозима одлука можете преузети овдје. 

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Вјештица

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > godisnja skupstina akcionara cir