Ћир > evidentiranje obicnih posiljaka_20180321_013543

21.03.2018. год

Евидентирање обичних писмоносних пошиљака са робом у увозу

Обавјештавамо јавност да су Поште Српске, у циљу повећања безбједности, сигурности, квалитета у преносу пошиљака, те усклађивања са важећим прописима, донијеле Одлуку да све обичне писмоносне пошиљке у увозу  које садрже робу, у току преноса евидентирају појединачно.
То значи да ће Поште Српске све писмоносне пошиљке са робом које приспјевају неевидентиране, од момента преузимања па до уручења примаоцима појединачно евидентирати, те на тај начин повећати сигурност у преносу наведених пошиљака.
У протеклом периоду Поштама Српске су долазили упити и рекламације везано за неуручење међународних обичних писмоносних пошиљака са робом у увозу, за које се не може утврдити на подручју којег оператера је долазило до њиховог губитка. Појединачним евидентирањем ових пошиљака под надлежношћу Пошта Српске, отклониће се сумња да до њиховог губитка долази на подручју које својом мрежом покривају Поште Српске.
У складу са прописима који регулишу унутрашњи и међународни поштански саобраћај, корисницима није омогућено да путем Пошта Српске шаљу робу у пошиљкама без регистрованог броја пријема. Доношењем наведене Одлуке, Поште Српске врше усклађивање процеса преноса и уручења обичних међународних писмоносних пошиљака у увозу са важећим прописима.
На основу свега наведеног произилази да се на овај начин повећава квалитет пружања услуге, а што је примарни циљ и корисницима услуга и Поштама Српске.
За обичне писмоносне пошиљке у увозу које садрже робу приликом уручења наплаћиваће се од примаоца поштарина у износу од 1,80 КМ по пошиљци.
Напомињемо да се за пошиљке које приспјевају Поштама Српске појединачно евидентиране, ова поштарина неће наплаћивати, као ни за обичне писмоносне пошиљке које не садрже робу.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > evidentiranje obicnih posiljaka