Ћир > Чистоћа а.д. Бањалука обмањује јавност

27.02.2013. године

Чистоћа а.д. Бањалука обмањује јавност

 „Чистоћа“ а.д. Бањалука обмањује јавност говорећи да су цијене услуга Пошта Српске повећане за 300%. Цјеновник поштанских услуга РС исти је од 2010. године и на Цјеновник је сагласност дала Влада Републике Српске, која је и оснивач Пошта Српске. Дакле, Пошта није повећала цијене преноса пошиљака, него Чистоћа до сада није поштивала Закон о поштанским услугама РС нити важећи Цјеновник поштанских услуга. Представници Чистоће а.д. Бањалука су изјавили да би за достављање 55.000 рачуна путем Пошта Српске издвајали 600.000,00 КМ, што је апсолутна неистина, јер Чистоћа не доставља рачуне мјесечно, него три пута годишње, што би износило цца 150.000,00 КМ годишње. Вјероватно је проблем што је сва предузећа на која се овај Закон односи, Влада Републике Српске недавно обавезала и Закључком да поштују Закон о поштанским услугама РС те рачуне достављају путем Пошта Српске, па с обзиром да до сада нису поштивали ове одредбе, свакако су суочени са додатним издвајањима, која су далеко мања од износа који представљају јавности.  Између осталог, поменуте су и цијене горива, које су такође узрок повећања цијене, ту се свакако слажемо са представницима градске Чистоће, јер свакодневно прелазимо 7000 километара вршећи транспорт пошиљака, а упркос томе што је гориво сваке године све скупље, цијене поштанских услуга су исте.
Напомињено јавност да су Поште Српске предузеће од јавног интереса, које је основала Влада РС како би пружале поштанску услугу на комплетној територији под једнаким условима за све грађане. То подразумијева да је цијена поштанске услуге иста за све кориснике без обзира да ли живе у градском или руралном подручју, што свакако није економски исплативо. Данас као посљедицу тога, од 260 пошта у Српској, 173 поште послују негативно, а све због непоштивања Закона од стране највећих корисника поштанских услуга. Апсурдно је очекивати да једно предузеће од општег друштвеног интереса послује на економским принципима, када је приморано да пружа услугу тамо гдје не постоји могућност за зараду.  У јавности се често помиње како поште имају монопол. Питамо се монопол на шта? На сеоске прагове? Резервисана услуга управо се односи на доставу свих рачуна (за струју, воду, одвоз смећа, телефон, гријање, тв претплату) како би на одређен начин покриле губитке због обавезе пружања услуга свим становницима РС. Осим што је Законом предвиђена резервисана услуга, предвиђена је и субвенција за поште које послују негативно, али ова средства никада нисмо добили.
Пошта послује не само у складу са Законом о поштанским услугама РС, него поштујући  све друге законе и цјеновнике. Редовно плаћамо порезе и доприносе, струју, воду и све друге обавезе. Никада као велики корисник нисмо тражили попусте ни од Електропривреде РС, ни од комуналних предузећа  у РС, иако су то велики износи који знатно оптерећују наше пословање. Сматрамо неозбиљним изјаве да се због нашег Цјеновника који је исти годинама, повећавају цијене услуга.
Позивамо сва јавна и приватна предузећа у РС да поштују важеће законе и цјеновнике, јер само на тај начин можемо уредити тржиште. За Поште Српске, пуна примјена Цјеновника поштанских услуга и Закона који регулише ову област, значила би стабилност поштанског система РС. Напомињемо да друга два јавна поштанска оператера у БиХ (ХП Мостар и БХ Пошта Сарајево) се не сусрећу са проблемима “отимања” посла, те да врше дјелатност због које су основани, а свакако да нису изложени негативној медијској кампањи попут Пошта Српске. Ситуација у којој се Пошта данас налази, не води просперитету него урушавању поштанског система Републике Српске, са самим тим и слабљењу РС.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > demanti