Ћир > Oglas Novo Gorazde > Јавни оглас за давање у закуп стана у објекту Поште 73110 Ново Горaжде

Јавни оглас за давање у закуп стана у објекту Поште 73110 Ново Горaжде

У складу са Одлуком Управе Предузећа бр. 1.-1596-4/14 од 20.03.2018. године, “Поште Српске“ а.д. Бањалука објављују јавни оглас, на интернет страници Предузећа, за давање у закуп стана у објекту Поште 73110 Ново Горжде, под сљедећим условима:

 • Предмет закупа: двособан стан површине 64,18 m², на I спрату објекта Поште 73110 Ново Горажде, у Новом Горажду, у насељу Центар 1,
 • Услови закупа:
 • Минимална цијена закупа стана износи 90,00 КМ са ПДВ, на мјесечном нивоу,
 • Закупац сноси све режијске трошкове као и трошкове текућег одржавања,
 • Вријеме трајања Уговора неодређено, уз отказни рок од 30 дана,
 • Стан се издаје у виђеном стању,
 • Трошкове евентуалног прилагођавања стана као и прибављање потребне документације, сагласности и дозвола надлежних органа сноси Закупац, уз претходну сагласност Закуподавца у писаној форми,
 • Кауција за учешће на јавном надметању износи 10% од минималне цијене закупа, односно 9,00 КМ и уплаћује се на жиро рачун 5621008000000561 код “НЛБ Развојна банка а.д. Бањалука. Кауција се урачунава у износ закупнине понуђача са којим се склопи Уговор о закупу, док се враћа понуђачима који не прођу на јавном надметању,
 • Понуде је потребно доставити у затвореној коверти на адресу: Предузеће за поштански саобраћаја а.д. Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 93, 78 000 Бања Лука, са јасном назнаком “ПОНУДА ЗА ЗАКУП СТАНА У ОБЈЕКТУ ПОШТЕ 73110 НОВО ГОРАЖДЕ – НЕ ОТВАРАТИ”,
 • Рок за достављање понуда је 5 дана од објављивања огласа,
 • Контакт особа: Љубиша Сандић, 051/246-000;
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > Oglas Novo Gorazde